Gårdens katter

I dagsläget har vi två bondkatter på gården. Det är Kokos och Sussi!