Gårdens djur

Här på Skorkebo Gård föder vi upp och håller välmående djur.
Köttdjur av hög kvalitet och under riktigt bra djuromsorg. Vi har ett brinnande intresse för djur och värnar om djurens välmående.